සෙලියුලෝස් ඊතර පිළිබඳ අවධානය යොමු

අපි ගැන

KIMA CHEMICAL CO.,LTD is a professional cellulose ether manufacturer in China,specialized in cellulose ether production,total capacity 20000 ton per year.

අපගේ නිෂ්පාදන Hydroxypropyl මීතයිල් සෙලියුලෝස් (HPMC), Hydroxyethyl සෙලියුලෝස් (HEC), කාෙබොක්සි මීතයිල් සෙලියුලෝස් (කොළඹ මහ නගර සභාව), Hydroxyethyl මීතයිල් සෙලියුලෝස් (MHEC) ඇති අතර, එය පුළුල් වශයෙන් ඉදිකිරීම් සඳහා භාවිත කළ හැකි Redispersible පොලිමර් කුඩු (RDP) ආදිය, උළු මැලියම්, වියළි මිශ්ර බදාම, බිත්ති පුටි, තීන්ත, ඖෂධ, ආහාර, රූපලාවන දව, රෙදි සෝදන කුඩු ආදිය අයදුම්පත් ...

  • 图片 1
  • 图片 3
  • 图片 2

වාසි